Zwroty i reklamacje


ZWROTY
Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym towarem.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.


Instrukcja zwrotu towaru:
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru może nastąpić poprzez wydrukowanie i wypełnienie formularza  zwrotu dostępnego na stronie internetowej UOKIK lub sformułowanego samodzielnie i wysłanie skanu na adres sklep@smooke.pl lub na adres OKPL ul. Przemysłowa 25; 32-083 Balice.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar przesyłając go wraz z oryginałem formularza odstąpienia na adres:

OKPL

ul. Przemysłowa 25

32-083 BaliceOgólne warunki gwarancji w firmie OKPL

PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT:

 1. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest: OKPL s.c.

 2. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

WARUNKI ROZPATRZENIA GWARANCJI:

 1. Gwarancja jest ważna od daty zakupu towaru przez okres:

  a) Baterie manualne – 3 miesiące

  b) Boxy, zasilania modowe- 6 miesiące ( z wyłączeniem produktów marki SMOK – okres gwarancji dla tej marki 3 miesiące)

  c) Ładowarki- 3 miesiące

  d) Parowniki/ Atomizery/ Grzałki są objęte gwarancją rozruchową.

 2. Osoba reklamująca towar dostarcza wadliwy produkt do punktu sprzedaży wraz z paragonem ( w przypadku produktów marki SMOK w oryginalnym opakowaniu oraz w przypadku nabycia zestawu wraz z parownikiem i akcesoriami takimi jak kabel ładowarki, ładowarka itp.). Pracownik punktu sporządza zgłoszenie reklamacyjne które powinno być podpisane przez klienta, dołącza do niego ksero paragonu oraz odsyła dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniem produkt do siedziby firmy.

 3. Uszkodzony produkt będzie bezpłatnie naprawiony lub zamieniony na identyczny, bez wad tylko w okresie gwarancyjnym.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni ( na podstawie art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego) od dnia dostarczenia produktu do centrali firmy z czego do 14 dni klient otrzyma od punktu w którym zgłosił reklamację informację na jakim etapie jest rozpatrzenie reklamacji. Wszelkich informacji dotyczących reklamacji udziela lokal w którym została ona złożona.

 5. Powyższa gwarancja obejmuje wady, które zaistniały w trakcie prawidłowej eksploatacji lub powstały na skutek błędów produkcyjnych.

 6. Karta gwarancyjna nie jest ważna w sytuacji niespełnienia któregokolwiek z powyższych punktów, reklamowany towar zostanie odesłany do punktu i oddany klientowi w stanie niezmienionym.

SYTUACJE NIEOBJĘTE GWARANCJĄ:

 1. Gwarancja nie jest ważna w przypadku wad powstałych na skutek:

  a) nieprzestrzegania zasad poprawnego eksploatowania na skutek którego powstały uszkodzenia, również używania produktu do celów innych niż zgodnych z jego przeznaczeniem.

  b) usterek technicznych, mechanicznych, chemicznych nie wynikających z wad konstrukcyjnych lub umyślnego uszkodzenia produktu w tym także spowodowanych działaniem liquidu lub innej płynnej substancji.

  c) zarysowania, ścieranie się zewnętrznych elementów, obniżenie jakości podczas naturalnego zużywania się produktu

  d) nanoszenia zmian konstrukcyjnych, napraw, modyfikacji przez reklamującego lub inne osoby nieupoważnione.

PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT:

 1. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest: OKPL s.c.

 2. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

WARUNKI ROZPATRZENIA GWARANCJI:

 1. Gwarancja jest ważna od daty zakupu towaru przez okres:

  a) Baterie manualne – 3 miesiące

  b) Boxy, zasilania modowe- 6 miesiące ( z wyłączeniem produktów marki SMOK – okres gwarancji dla tej marki 3 miesiące)

  c) Ładowarki- 3 miesiące

  d) Parowniki/ Atomizery/ Grzałki są objęte gwarancją rozruchową.

 2. Osoba reklamująca towar dostarcza wadliwy produkt do punktu sprzedaży wraz z paragonem ( w przypadku produktów marki SMOK w oryginalnym opakowaniu oraz w przypadku nabycia zestawu wraz z parownikiem i akcesoriami takimi jak kabel ładowarki, ładowarka itp.). Pracownik punktu sporządza zgłoszenie reklamacyjne które powinno być podpisane przez klienta, dołącza do niego ksero paragonu oraz odsyła dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniem produkt do siedziby firmy.

 3. Uszkodzony produkt będzie bezpłatnie naprawiony lub zamieniony na identyczny, bez wad tylko w okresie gwarancyjnym.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni ( na podstawie art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego) od dnia dostarczenia produktu do centrali firmy z czego do 14 dni klient otrzyma od punktu w którym zgłosił reklamację informację na jakim etapie jest rozpatrzenie reklamacji.

 5. Powyższa gwarancja obejmuje wady, które zaistniały w trakcie prawidłowej eksploatacji lub powstały na skutek błędów produkcyjnych.

 6. Karta gwarancyjna nie jest ważna w sytuacji niespełnienia któregokolwiek z powyższych punktów, reklamowany towar zostanie odesłany do punktu i oddany klientowi w stanie niezmienionym.

SYTUACJE NIEOBJĘTE GWARANCJĄ:

 1. Gwarancja nie jest ważna w przypadku wad powstałych na skutek:

  a) nieprzestrzegania zasad poprawnego eksploatowania na skutek którego powstały uszkodzenia, również używania produktu do celów innych niż zgodnych z jego przeznaczeniem.

  b) usterek technicznych, mechanicznych, chemicznych nie wynikających z wad konstrukcyjnych lub umyślnego uszkodzenia produktu w tym także spowodowanych działaniem liquidu lub innej płynnej substancji.

  c) zarysowania, ścieranie się zewnętrznych elementów, obniżenie jakości podczas naturalnego zużywania się produktu

  d) nanoszenia zmian konstrukcyjnych, napraw, modyfikacji przez reklamującego lub inne osoby nieupoważnione.